Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

תודה ללבי

הלב פועם,
דוחף,
מזרים את החיים.
מעביר חומר
למרוחקים
ומקיים הרמוניה בין
ההמונים.

הלב עושה למעני
בלי לבקש תמורה.
זאת הפעם הראשונה
שאני אומר לו תודה.

מרגע זה מדי יום ביומו
אדבר אתך.
האם אתה זקוק לתמיכה?
אני אתך.

12.2.2011