Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

תודות

תודות לדגי הסולומון
אשר אינם נרתעים
ממלתעות הדובים.

תודות לגוזלים הפורצים
את חומת הקן.

תודות לאמהות הנותנות עצמן
למען אלו שלא יגידו תודה.

הודות לאהבתכם.
אני כאן.

21.1.2011