Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

שיר לבן – יהודה כהן ז"ל

בן,
חייך פסקו ואתה אוחז במגש.
לרואה ממעל וממרומים
זה בן-יהודה המונח על מגש בין הדברים הטובים.
והוא מושיט את עצמו אל הסובבים:
"קבלו ממני כל מה שאתם חפצים".
העושה למען אחרים
מעכשיו חייו אצל המקבלים.

אנו יודעים שזה מוחלט וסופי
כי בן-אנוש לא יהפוך לחי.
אך נסרב להישמע לחוקי הכבידה-
שהכריעו אותך.

23.7.2008
בן יהודה כהן נהרג בנסיבות טרגיות בברוקלין