Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

שירה ומעש

השירה לא עושה,
אך מרפאה את עולמם
של העושים.

14.1.2011