Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

תמימות וחכמה

את התמימות
של אהבתי הראשונה.

תן לי למות בתום אהבת הנעורים
ולקום לתחייה אחרי העשורים
להתענג על החכמה של גיל הזקנה.

היזהר בדבריך הקול אומר
אם משאלתך זאת תתמלא
לא תראה את פרי אהבתך
והחכמה תגווע ותמות אתך.

17.6.11