Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

שיר לחג

דוכנים עמוסים
החג ראש-השנה אלינו בא.
אני שולח מבט. בוחן
את דבש, צמיגי שבעצלתיים נע.

פרסומות על מיני מזונות
סכומים דמיוניים מתגלגלים
אך אין שירים על המדפים.
אין להם מקום בחג, בשום חג.
כבלתי נדרשים,
נותרו מרוחקים ועלומים.

ארוחת החג אכן מלכדת.
אני מחפש יינות וטעמים שיתאימו
למאכלים ולשירים
ואת ארוחת החג יתחילו בשירה
כמנה הראשונה.

10.9.2010