Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

שירתו של רישרד קריניצקי

בית קפה בית ישן, ירושלים.
רצפה אבנים עקומה.
במרווחים,
מה שהנעליים גררו
על פני מאה שנה.
המשורר הפולני מקריא את חייו
על השבלול שאיבד את דרכו
על היפה שמעודו לא פגש
החתולה התל-אביבית.

המשורר כותב בשפה זרה
אך מובנת
החלל מלא אהבת אדם
השומע אינו מבין את שפתו,
שירתו מקריאה
את עצמה.

1.6.2011