Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

לו רק ביקש

מה כל כך קשה
לתת ממה שיש לך לאחר.
הרי מדברים על הערך לחלוק.
אמונה וחינוך מפיצים
שאושרך מצוי דווקא באותו החלק
שאתה נותן מעצמך לאחר.

הנתינה אינה עסקית
אל תצפה לתמורה
מתן נקי-נטו
ותו-לא.

הנותן נאבק עם עצמו.
הוא לא יכול לצאת פרייר
חייב תמיד תמורה.
רגשית מול כספית
זה עדיין בסדר
סחר חילופין מתקיים.

בעודי שוקל תמורה מול מתן,
אני מתאפק מלהרים את היד
מונע מעצמי מלגמול.
עד כי לא יכולתי עוד
מחצתי את היתוש
שנעשה עגלגל
על חשבוני גדל.

לא הרגשתי בחוסר דם
או בהפרעה ולו קטנה בתפקוד הגוף.
אך, לו רק ביקש
הייתי ברצון נותן.

1.10.2010