Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

הגשם בדרך לכאן

חודש אוקטובר היה חם מהרגיל.
אף ש"הרגיל" כבר חם מידי בשבילי.
היה יום אחד שהטיפות בכובד ירדו.
רק הוכיחו שיש בכוחן.
שהן לא עברו מהעולם,
אבל יש שיחליט מתי.

לי דרכים להביא גשם ברכה,
האם אשלח הזמנה
עם אותיות מוטבעות בזהב?
אך אולי לא יאהב את צורת הכתב.
אנשים שולחים הזמנות כאלו לחתונה.
אין זאת דרך נאותה.
הוא מעדיף יחס אישי.

להגיד לו כמה נשמח ברגע שיבוא.
על הגעגועים ההולכים וגוברים
שאני לא רוצה תחליפים
לא מים ממוחזרים, לא מותפלים,
לא מיובאים.

רק את המים היורדים מלמעלה
שעברו דרך ההשגחה העליונה.
שנשלחים בפקודה
שהם קיום ההבטחה
שהם מענה לתפילה
הגשם בדרך לכאן.

1.10.2010