Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

צבעוני לא תשליך

בפח הזבל השכונתי,
מבין שאריות מזון ופסולת
הציצו אליי פרחי צבעוני.
נבולים.
צבעם הצהוב מאיר עיניים,
שמא כשלה דעתו
של מי שהשליכם,
הרי לא זו הדרך
לומר תודה לפרח.
הצבעוני נותר
גם בעודו נובל.
אף שעלים מעט מקומטים,
כולו יופי
משרה אהבה.
משכתי אותם אחד אחד, עד האחרון
בגינתי ישתלו-
אולי יראו
בשנה הבאה.

16.4.2011