Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

צונאמי של שופן

לפני מאה שנה אוניית משא יצאה מנמל
בריסטול
יעדה: טוקיו, יפן.
על סיפונה פסנתר כנף מסוג ענק.

איש ממלחיה לא ניצל.
נסיבות טביעתה לא נודעו
והדבר נשכח.

שלפני זמן קצר,
צוות צוללנים העמיק
אל האוניה הטרופה.
אחד הצוללנים חתר אל הפסנתר
הרים את המכסה.

למראה הקלידים
קפא במקום.
בעוד להקת דגים, צהובי זנב, סובבת מעל ראשו
הושיט ידו,
הקלידים שנענו לו
החזירוהו אל אולם הקונצרטים
במילאנו:
"Teatro alla Scala"

הפסנתרן שבו גבר
על הסובב
ניגן מבלי לחשוב:
שופן, אטיוד
אופוס 10 מספר 12.

לא פסק
עד שסיים.
בטוקיו הוכרזה מצב סכנה:
גל צונאמי ענק
קרב ובא.

22.4.2011