Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

ציידי האהבה

היא שולחת לו תמונה
נראית מצוין
עצמאית ובעלת ניסיון חיים.
לא ממתינה לגורל שיחפוץ.
למקרה שיביא אותו.
לא.

מצוידת יוצאת
יש בגד. יש צבע. יש ריח טוב.
דבר לא חסר.

הוא מולה
מציג עצמו:
את כישוריו.
תחביביו.
אהבתו לספורט לטיול ולציד.
יש לו רישיונות וכל האמצעים.

שניהם מבינים
שזה ציד הדדי.
אך האהבה אל
מקום אחר
חמקה.

25.2.2011