Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

ציידי האמת

היסטוריונים צלמי One Shot
מראים עובדה.
רוצים שנדע.
שנחיה בידיעת האמת הצרובה.

מאמינים שלאמת יש ערך
הגם שנודף ממנה ריח
של בשר אדם בשלבי התפוררות
מתקדמים.
ריח האמת עדיף
על ריחם של הבשמים
המטשטש.

ציידי האמת חושפים
נועצים ניבים שיחדרו
עמוק
אוחזים בטופריהם
לא ייתנו לאמת
להימלט.

אך רגע לפני שהלסתות ננעלות
השקר חודר
מצטלם
בשכבה דקה מצפה
את האמת.

1.4.2011