Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

צירוף המקרים

צירוף מקרה
שאת ואני נולדנו בסמיכות זמנים.

שאת תהיי את
ואני אהיה אני.
הורינו נולדו בצירוף מקרים.
וכך כל הדורות.
צירוף מקרים לא אפשרי.

21.1.11