Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

צליל המרפא

בבית המוגן, בני ה-80, בני ה-90
מקשיבים לצלילים.
לילות מוסקבה, מכריז נגן הקלרינט.
מנגינה ששמעו פעמים רבות
מרגשם, עיניהם נדלקות.

הצליל המוכר מחזירם אל הזמן שחלף
לתקופת העשייה,
אל הבריאות בלי התרופה.
וכן. לתקופה של סכנה.
רגעי הזיכרון מרפאים.

הזקנה אינה מתישה.
מחלקים שירונים:
"לא נפסיק לשיר",
על הצעירה שבגליל,
על שושנה.
מוחאים כפיים לעושה הקסמים.

17.9.2010