Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

לרגע כבנים האחרים

כותרתם של צבעונים אירוסים, כלניות
זוהרות,
להם הרי ירושלים וכעמקיה.
מששבעתי זרקורים
אל הזעתר-אזוב העתקתי מבטי.
באהבה חצבתי בגבעולה
ריח זעתר-אזוב עטף אותי
כענן שמשבח את אדמת הארץ הזאת
שנאחזת בי
שתמיד מפנה אלי
אצבע מאשימה.
זעתר-אזוב לא חרב,
בעזובות נאחז.
שריפה המאכלת שיבחה את ריחו
טעמו כבימי בית המקדש על הר הבית.
לרגע כבנים האחרים של הארץ הזאת
לרגע.

20.10.2012