Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

אוהב ושונא מדינת ישראל

הרב מאיר הירש וחבל דומיו ניטורי קרתא,
אוהב ציון ושונא ציונים,
חבר לאויבים בנפש של
מדינת היהודים.

בנחישות שאין כמותה
משלב זרועות עם חבר
המתכחשים למדינת ישראל.
אסלאם בן בריתו הנאמן.

תפילותיו לנס פלסטין,
שיתנוסס בכל יהודה ובכל כיכרות ירושלים.
פלסטין, היא שתצילם מהמדינה החילונית,
מפריצות ומחילול השם.

ואני משורר אויבם המושבע.
אך גם אני שומר ירושלים
וציון בנפשי היא
בכל לשון ושפה.
כי לי הארץ הזאת
היא מדינת היהודים.

20.10.12