Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

אוחזת חלון בכיכר

"עליך מיד לפנות את הבית"
שנתיים לא שילמת שכר דירה
עזבה.
יצאה וחלון בידיה
לבושה חולצת תחרה לבנה
כובע אדום
שערה השחור גלש מעליה
עמדה בכיכר
מאחורי האשנב
התקהלו סביבה
הניחו לה מטבע
איש צעיר מפלס את דרכו
בידו נושא אדנית שתילי ריחן
נשאר יתום
אמר והניחה
לצד המשקוף.

20.10.12