Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

מועמדים אינם מחייכים

בכניסה לבית דיור מוגן,
דלת הזזה נפתחת לרווחה
את פני האורח מקבלים.
הצעירים
ובת צחוק
על פניהם.
בני חמישים
עם חיוך מופנם
בסתר לבם מזכירים את גילם.
בני השבעים
פניהם חתומות
רואים עצמם מועמדים.

20.10.12