Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

נולדה ומתה

האהבה אינה מזדקנת
היא נולדה ומתה

16.9.2011