Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

הקוברה מול הנמייה

בסיף,
אני מתאים עצמי לקרב,
מול קוברה
אהיה נמייה.
הקוברה,
מתנשאת
דוקרת היישר
בפניה של הנמייה וחוזרת להגנה.
הנמייה השתטחה.
זינקה קדימה, קרבה לקוברה.
דוקרת.
אך הוכשה.
הקוברה
ניצחה.

29.10.2010