Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

נלכדים אך לא נפרדים

בעודי עומד על שובר הגלים
מצאתי עצמי מעל לסרדינים.
כה צפופים עד שלא הבחנתי
שהם נעים.

הים מלא פסיקים כהים
אי אפשר להבחין
מה מרכיב את ההתפעלותי
מסרבים להיפרד.
נצמדים מכוחו של צו קדום.

לא ברור אם ביחד
לאבדון או אל
הים הגדול.
אין שיקול דעת.

אלפי שחפים עושים בהם שבטים
סירות דייגים במהירות פורשות
רשתות במעגלים
הלהקה נלכדה
אך לא נפרדה.

12.2.2011