Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

נעל הבית חסרה

שנתי נדדה.
טרם הבוקר אור קמתי
איני מוצא את נעל-הבית השמאלית.
כף רגלי קרה
אין ביכולתה של נעל-הבית האחרת
למלא את מקומה
לחמם את החסרה.
החסר נשאר.

22.4.2011