Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

 

איך לשכנע לבוא לפסטיבל השירה
אין בכוחו להקל את יוקר המחיה
ולא את מצוקת המשכנתא
גם לא להציע פתרון לשום בעיה
אין.
השירה נותנת כוח לעמוד
במעמסת המשכנתא
ובקשיי היום-יום
היא הכל.