Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

נעל הבית מחיה

נעל בית מתחת למיטה.
אבא של הנעל קבור באדמה.
הנעל שנותרהאת אבי מחיה.

21.11.2009