Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

נרקיסיסטית

היא נולדה רעה.
מילה טובה לא מוציאה מפיה.
הקרובים, ממנה נמלטים.
הרחוקים אליה מביטים
אלה הם חייה.

תראו כמה מבטים אליי נשלחים.
ההערצה אליי חוצה גבולות
ולאומים.
מבקשים את קרבתי.
אבל אני מתעלמת,
לא רואה אף אחד ממטר.

מנודה, נרקיסיסטית,
מעניקה לעצמה
תארי אהבה.

10.7.2010