Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

נשיקת הזוג

לנשיקה
אין הסבר, באה מעצמה.
נוגדת כל שיקול.
מנוגדת להיגיינה האישית.

הנשיקה העמוקה, עתירת הנוזלים,
חדרנית.
אין כמוה שמשבשת את הגבולות של האני
היא אומרת: כן אחד לשני
בשפת המתנשקים.

המתנשקים מכריזים על הנכונות
לקחת סיכון.
על המחויבות.
על שהם זוג
לרגע
או לחיים.

17.12.2010