Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

סליחה שבאתי

אורחים מגיעים.
אוחזים בהזמנה.
איך אמרת שקוראים לכלה?
זה מגוחך לקרוא לה בשמה!
לא מכירה בכלל.
עולים במעלה המדורג.
ריחות מלמטה ומעל.

אורות, מאלו יש המון.
השער רחב.
רוחב הוא שם הדבר.
אנשים לא מוכרים מקבלים את פניי.
מולי הכספת למעטפה.
האם אקבל תמורה?

חיוך מאולץ, מבט מאולץ.
למה אני פה?
אין תשובות.
יש אוכל.

אל תעמוד כאילו לך זאת הפעם הראשונה.
קח צלחת, קח סכום ולעבודה.
זה בשבילך. חייך. החיוך מקרב,
עושה משפחה. מצדיק את הנעשה.
מצטלם.

אל תיקח את זה קשה.
תזרום.
אני נשטפתי.
סליחה על שבאתי.

20.11.2010