Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

קח אותי לדוגמה

אתה מתפזר בלי הגבלה.
מדע, זה התחום שלך.
אבל גם הסביבה,
והזוחלים והקדמונים
והחינוך לטבע, והידע הכללי והשירה.
כל אלה חשובים לך.

זה נשמע תמוה.
זה מפריע להשגת המטרה.
תתרכז בעשייה.
לא בתכנים וב"למה".
זה לא שייך, זה מיותר.

תקשיב לי.
אתה עובד אצלי
לא אני אצלך.
השקעתי מיליונים
בך ובחזון.
האם כל זה ילך לאבדון?

תהיה מרוכז. קח אותי לדוגמה:
אני תמיד חד ותכליתי.
בידי נכס משפחתי מניב.
לי-המשפחה חשובה.

המדען וכותב השירים,
יודע שהכסף מקיים.
הכסף מניע, עושה ,
אך לא נותן תשובה
לרב-גוניות החשיבה.

4.3.2010