Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

עכשיו אתה

מרגש להסתכל
על הקורה מלמעלה.
אני מנותקת, זה לא נוגע,
תחושת החלוף גוברת
אני לא שואלת
אני לא מודאגת.
כל החושים נחשפים
אני מוכנה לקלוט כל מגע
גם העדין ביותר.
אני מלאה ריגושים,
עכשיו אתה.

9.7.2011