Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

עכשיו היא לא

אין זה יום של טוב.
גם לא הרע מכול.
יום שטרם החליט
מה הוא רוצה מעצמו.

מזגתי כוסית,
אך לא בא לי לשתות.
יצאתי לרחוב,
אמרתי שלום
לחסרי הבית.
חזרתי.

הכוסית מסתכלת עליי.
נפנפתי אותה.
בערב יצאתי.
בא לי על אחת שמזמינה אותי.
עליתי אתה אליי.
רציתי כוסית.
היא ריקה עכשיו.

1.1.11