Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

פנינים במקום לא צפוי
פנינים
בשרשראות
פזורות
גם גדולות גם רסיסים
מבטי סוקר את כולן בשמחה

טיפות הגשם על חלון המכונית
ראשוניות
נתרגל כשיבואו עוד
מראות את עצמן
מתגלגלות
מבריקות
נפלא להתחיל את היום
ביופי השמימי
בעודי נסחף עם טיפות הגשם
הבחנתי ברכב שגלגליו פונים אל-על
על הפנינים שלי החליק
הוא לא יכתוב עליהן שיר.
נפתלי 1.10.10