Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

על פי דרכו של עכן

חולות נודדים לאורכה של הערבה.
מבקש לגעת בדיונה,
השלכתי נעליים
גרגירי החול עוטפים את כפות רגליי
מקבלים אותי לתוכם
לו רק ידעתי, הייתי מתחפר, כולי
חופשי
על פי דרכו של עכן.

15.5.11