Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

עם החצב

בארץ טרשים, בארץ מדבר,
בין הסלעים ודרדרת חצץ
פקעת החצב.
לא נראית מלמעלה,
כאילו אינה.

מעליה עוברים עדרי
אדם
לא עולה בדעתם
שעם ישראל
חי בתוך פקעת החצב.

ברגע שייקרא
מסיבה לא ברורה
יצמיח עמוד,
גרדום התלייה.
עליו קיפחו חייו כה רבים,
והפקעת תפרח
ובה החיים.

25.2.2011