Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

עם מי היא הייתה?

רגעים קסומים של תחילת הליל
אני מפיק מהם חיים
בטרם אתנתק אני שולח מבט
על מי שאתי,
ברגע של חלום האם תישאר אתי?
אני עובר מקום,
חוצה זמנים.
יוצא מתוכי
אליה.
היא באותה הכותונת.
תמיד.
פניה עגולות. שערה שחור.
מצטרפת.
מושיטה את ידה.
אין לי דרישות
אנחנו זוג
קופצים ומתגלגלים
עד די.
אז אני פוקח עיניים
לאט
האישה שלצדי
נותרה
עם מי היא הייתה?

5.8.2011