Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

עמק הסכסוך

העמק
מני ים במערב ועד הגבעות במזרח.
שקט בנתיב השיירה
מאוד חקלאי פה.
אדמה פורייה
דם רב נשפך עליה.
עובדיה אינם המנצחים
גם לא המנוצחים.
תאילנדים עטויי גלימה
יודעים את המלאכה
עוד מעט יעזבו.
בעזרת הכסף שירוויחו
יוכלו לשפר את חייהם.
יושבי נתיב השירה וכפר שיח' דנון
מביטים בתנובתו של
השכן.
לבם חש שהסכסוך טרם הסתיים.
אדמת העמק יכולה לספוג עוד דם.

28.7.2011