Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

ענבר בשירה

למי נועדה השירה?
אין בה אפילו אות חדשה
לא פסיק, לא נקודה.
איזה טוב יש בה?

השירה לא שווה כרטיס טיסה,
לא תשלם בה חוב או תקנה דירה,
ועל כן קמו עליה ודרשו לפסקה
באמרם: השירה לבטלה!

עצרו!
השירה היא החצוצרה
שתשמיע את המעשים הנפלאים שענבר עושה:
על עיני אורצ'יק הבוהקות גם כשהן ריקות,
על דגי האגם השוחים חופשיים
וחבל ארוך משתלשל להם בין הזימים,
על חיות הבר הזוכרות שתי מלטפות יפיפיות
אורית וענבר שטיפלו בחיות יערות הגשם
עד שלא נותרו לא נוצה
או שיער או קשקש יתומים.

לך יש אהבה
לנו יש אהבת ענבר.

8.8.08