Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

 

זה לא מה שאני רואה
לנגד עיניי רגשות
יש מי שאומר שלפני מרק ירקות
ובצק ממולא
אני רואה פנטזיה ארוטית
זה לא שקר
הריח רק מייצב את הפנטזיה
היא מוחשית לגמרי
אני לא עומד בפניה
אני חי בשבילה.