Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

עניין של תחושה

להקת איילים,
להקת עופות נודדים,
להקה צפופה של דגים.
בשביל לראותם אצפין
או אדרים.
הם נפלאים.
מראם נוסכת בי תחושת ערך
החיים.
ולמה איני מרגיש דבר
באספת הדיירים?

17.12.2010