Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

ענן בהיריון

עם הרוח
ברקיע הופיעה נקודה כהה
ספק אם באמת הייתה
היא הולכת וגדלה
לובשת צורה
חברותיה קרבות
בליטה ראשית וגושים מפוזרים
ממרחקים מתקבצים
לענן הראשי.
הוא הכביד והאפיר
הפך למקדש ובשעריו מתאספים מאמיניו.
הגוף
באחת נפרץ.
ניתך בעוצמה
זאת שהחלה בנקודה קטנה…
מה היה בה?

4.11.2011