Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

לא אדנית הסירה

בגן הבוטני שבירושלים
תקועה סירה
מלאוה אדמה ושתלו:
עגבנית הגינה, כרפס ריחני,
פטרונית כלאיים וחמנית מצויה.
את הסירה לים נועדת
לא להיות מצע לפרחי הגינה.
אני יודע שרק מבול של
ארבעים יממות יגאל אותך
לא תהיה עוד אדנית
אני מוכן
מראה נשי לך
כי לפתע התאהבתי בך
אולי הקדמת את זמנך
או הזמן השיגך
הזמן לא היטיב עמך
את ואני באותה הסירה:
שנינו ניאבק
נישטף ולא ניכנע.

16.7.20.11