Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

לא אשקר בשירה

לא אוכל לשקר בשירה
לא אכתוב בשירה
"אוהב"
בעוד רוצה במות.
השירה היא מפלט
אין זה שקר שאני מתגעגע
השירה מטהרת מהשקר
אני אומר: "רוצה באחרת"
זאת שעמוק נותרת
שאינה מתבגרת
וזה אינו שקר.

24.6.2011