Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

לא דמו מלבדי

הצוענים
נחותים, חסרי …
לא מאמינים בעצמם
ולא באמונתם.

הם פה
אך אינם מפה,
זרים.
לא מעניין מאין באו.
האם באו?

הם מיותרים,
פושטי יד, עלובי הנפש.
נוודים.
גם כהים.

בכיכרה של פראג
צוענייה שחורת שער ושני ילדיה
לא דמו לאיש
מלבדי.

17.2.2011