Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

לא הוגן

לא הוגן להאשים את בני האדם
בבגידה. בניאוף. בשנאה
זמנם קצר.

זה עכשיו או לעולם לא.
הם לוקחים החלטה
שגויה.
מבקשים להתנסות עם האחר.
רוצים לחזור מההתנסות.
ושוב.

לא הוגן להטיל בנו האשמות.
ולהציב איסורים.

12.2.2011