Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

לא המקום למפגש

בלוויה
רבים ששנים לא נראו
נזכרו ובאו.

אולי לראשונה מצאו זמן?
אולי זכרו את עצמם?
מביעים צער ופליאה
על שמוות קרה.

משמיעים הערות על האבדן
על אי היכולת
לדעת מה צופן המחר.
תוהים מה שווים חיי אדם.

אולי היה זה נכון
לבקרו
לדבר לפניו
ולא מעליו.

17.2.2011