Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

לשירה יש קהל

פסטיבל ירושלים לשירה.
בצילו של עץ תות אדום
משורר ומראיין משוחחים,
על השירה והמציאות
על מקור ההשראה.
בעודם שקועים ביצירה
נשמעו קרקורי הצפרדעים
המשורר קורא: "בוקר אור"
על התיכוניסט בשיעור
שבא לו על המורה לאנגלית
ולא זורק חשבון
עבורו היא שדיים ופתח המין
הצפרדעים שתקו,
נדהמו
אך מיד קולם חזר
השתכנעתי שאינן אדישות
לטסטוסטרון.
לשירה יש קהל נפלא.

16.7.2011