Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

אין גבר מבלי להיות אישה

קל לי להרגיש אישה.
זה מתחיל מהמבט בעיניים
עד כאן הדומה עולה על השוני
לאט ובהתמדה המבט יורד
עוצר.
יש הבדל.
השונה המרתק.
קסם לגעת בו. לחבקו.
הזיכרון הנשכח של גיל הרך
עולה
עוזר
זה לפני המובן מאליו המאוס.
יש ציפייה בלי התנסות המוקדמת.
אני עומד והיא לא נסוגה
מבלי להגיד:
נלך עם זה הלאה
לא עוצרים.
אנחנו יחד.

לא יכול להיות גבר
מבלי להיות אישה.

1.4.2011