Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

לשניצל יש ביקוש

חברה מזלזלת שירה
קמצנית ברגש
חפצה לבלוע את השובע
לעולם לא תשבע.
השירה היא במחלקת הנפש
מלבוש שאיננו נראה
לעוברים ושבים
שעניינם קנייה,
לא כולל שירה.
המשורר עם עצמו
שירתו חבויה
מחלקת הבשרים מכריזה:
שניצל במבצע.

18.8.2011