Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

בחדשות:
אימא רצחה את שתי בנותיה בחניקה
המקרה ברעננה
השכן מכיר את הרוצחת מיכל
מאז שהיתה בגיל בנותיו
אין לי רצון לזעזע את המצפון
להטיף מהי בעיניי אֵם
רק רחמים עלייך להעניק
עכשיו חזר אלייך השקט
את פטורה מדאגות פרנסה
אין עוד יחסים בלתי אפשריים
עם הבעל
זה מאחורייך
רחוק
לא קיים
העתיד נרצח
ברגע אחד של כעס נורא ואיום
של אבדן ההיגיון
הרי לפני שנה שנתיים ושלוש
היו לך ידיים
הן היו נקיות
עד ש…
קשה להודות שבאדם הרגיל
יש פינה בדיוק כזאת
פינה שבה הרצח קורה
בטרם קרה.