Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

לא לקבור החלום

וכשהחיים פוסקים
הבשר במהירות יורד
האדמה הטובה ממתינה לו.
ראיתי זאת.
הסכמתי.
לא אבקש לי גורל שונה.
אך לא אסכים
לקבור את החלום.
הוא אינו ניתן למחזור החומר.
החלום נשאר פה.

8.4.2011